روبیکو فارسی را بروی دستگاه روکو از طریق لینک ذیل مستقیم نصب کنید

https://my.roku.com/account/add?channel=rubico

دقت کنید اشتراک ماهانه 5.99$ و اشتراک سالیانه 70$ آمریکا نصب و خدمات این برنامه در طول سرویس رایگان می باشد

با مراجعه به دیگر صفحات اجتماعی ما می توانید محتوای برنامه و دیگر قسمتها را ملاحظه کنید